EVALUATIEFORMULIER VERKOOP 2019


DE LILLE NV streeft ernaar haar service en diensten continue te verbeteren. Om dit meetbaar te maken vragen wij u dit formulier in te vullen.

Aan de hand van uw antwoorden op de 8 onderstaande vragen kunnen wij waar nodig ingrijpen. 1-ster is ontevreden, 6 sterren is uiterst tevreden. We vragen in het bijzonder om uw antwoorden te motiveren in het daarvoor geschikte tekstvak onderaan het formulier. Daar kunt u bijkomende opmerkingen en suggesties neerpennen. Nu alvast bedankt voor uw moeite!