4 redenen om voor eind 2019 te investeren in een nieuwe machine!

Opgelet: de onderstaande wijzigingen in fiscale wetgeving hebben enkel betrekking op de Belgische wetgeving!!! 

1. Afschrijvingsregels wijzigen

Machines aangekocht in 2019 kan men nog op 1 jaar volledig afschrijven. Vanaf 2020 schrijft u pro rata af. 

Momenteel kan een kleine vennootschap op het einde van het boekjaar (bv. 31 december) een investering doen en de afschrijvingen daarop voor een volledig jaar in kosten nemen. Deze gunstige veelgebruikte maatregel om winsten te drukken zal vanaf 2020 afgeschaft worden.

Vanaf 2020 zult u moeten afschrijven in verhouding tot het aantal dagen dat u de investering al in bezit hebt. Doet u een investering op 31 december, dan hebt u de investering slechts 1 dag in uw bezit waardoor u slechts 1/365e in kosten kunt nemen. Een belangrijke wijziging met directe impact op uw resultaat.

2. 2019: Laatste jaar degressief afschrijven

Vandaag kunt u als ondernemer ervoor kiezen om uw investering zogenaamd degressief af te schrijven. Dit geeft u de mogelijkheid om dubbel zo snel af te schrijven en dus dubbel zo snel uw investering in kosten te nemen.

Deze manier van afschrijven wordt afgeschaft vanaf 2020, maar investeringen aangegaan voor 1 januari 2020 waarbij er gekozen wordt voor degressief afschrijven kunnen wel nog worden voortgezet na 1 januari 2020

Opnieuw een zeer belangrijke wijziging die aanleiding geeft om nog te investeren in 2019.

3. Daling van de vennootschapsbelasting

In 2020 verlaagt de vennootschapsbelasting van 29.58 % naar 25 %.  Dus als u dit jaar nog investeert doet u een extra besparing van 4.58 %. 

4. Bestel aan de huidige prijs

Eerder vroeg dan laat krijgen onze prijslijsten een update met de prijswijziging naar machines met Stage V motor. Bestel dus nu nog  aan de momenteel geldende prijs!