BEDANKT/MERCI!!

Wij willen als inporteur van MERLO in de benelux iedereen bedanken voor hun inzet in deze moeilijke periode. Overal op sociale media worden mensen bedankt, hulpverleners, doctoren enz. Mensen die inderdaad in een hele moeilijke en zware periode zitten. Hiervoor hebben wij het diepste respect. Maar vaak wordt er een hele hoop mensen vergeten. Onze landbouwers bijvoorbeeld die 24 op 24, 7 op 7 en jaar na jaar 365 dagen werken worden vaak vergeten, niet enkel nu in de corona crisis, maar over het algemeen. Boeren zijn mensen, mensen die dag en nacht hun vee verzorgen, hun akkers bewerken en zorg dragen aan hun omgeving. Zonder landbouwers bestonden wij al lang niet meer. Ook aan al de andere mensen, zorgverleners, postbodes, vuilis ophaling, bouwers, winkeliers etc. ……….. BEDANKT!!

BOEREN, bedankt om al ons leven lang voedsel te produceren, niet enkel voor julliezelf, maar voor heel de wereld, voor ieder van ons. Bedankt om ook in deze tijden te zorgen dat er genoeg en kwalitatief voedsel in de winkels ligt. Van aardappelen tot een beef steak, van brood op ons bord tot een vers glas melk. Iedereen onder ons eet, iedereen onder ons kiest wat die eet, maar één iets moet IEDEREEN weten dat alles wat je eet door landbouwers met liefde geproduceerd wordt. Hieronder een recept van brood, een product dat wij dagelijks consumeren en we vaak niet beseffen waar de grondstoffen vandaan komen.

Water: Natuurlijk product

Bloem: Gemalen tarwe- Afkomst landbouw

Verse gist of gist: een schimmel die met een voedingsmiddel gemengd wordt- Afkomst Landbouw

Boter: Room -> afkomst melk + karnemelk – Afkomst landbouw

Zout: Zee of mijnen


Deel dit op je facebook om je respect te tonen aan alle landbouwers over heel de wereld.

En tant qu’importateur de MERLO dans le BENELUX, nous remercions tout le monde pour leurs efforts pendant cette période difficile. Dans les réseaux sociaux, on remercie les travailleurs humanitaires, les médecins, … Ceux sont les gens qui se trouvent tout à fait dans une période très difficile et dure. Pour ça, nous avons le plus profond respect.
Mais souvent, on oublie beaucoup de gens, par exemple, nos agriculteurs. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an et sont souvent oubliés. Pas seulement maintenant dans la crise de la couronne, mais en général. Les agriculteurs sont des gens, des gens qui toujours prennent soin de leur bétail, cultivent leurs champs et prennent soin de leur environnement. Nous n’existerions plus sans agriculteurs. Aussi à toutes les autres personnes, soignants, facteurs, éboueurs, constructeurs, propriétaires de magasins, etc. ……….. MERCI !!

AGRICULTEURS, merci d’avoir produit de la nourriture toute votre vie, pas seulement pour vous, mais pour le monde entier, pour nous tous. Merci de vous assurer qu’il y a beaucoup de nourriture de qualité dans les magasins pendant cette période; des pommes de terre au steak de bœuf, du pain à un verre de lait frais. Chacun d’entre nous mange, chacun d’entre nous choisit ce qu’il mange, mais TOUT LE MONDE devrait savoir que tout ce qu’on mange est produit avec amour par des agriculteurs. Ci-dessous vous trouverez une recette de pain, un produit que nous consommons chaque jour et dont nous ne savons souvent pas d’où viennent les matières premières.

Ingrédients, 4 personnes

Eau (température ambiante)     45 cl
Farine blanche                                 750 g
Levure fraîche                                  15 g
Beurre                                                 10 g
Sel                                                         15 g

Eau: produit naturel
Farine : blé moulu, origine: agriculture
Levure (fraîche) : une moisissure mélangée avec un aliment, origine: agriculture
Beurre: crème, origine lait + babeurre, origine: agriculture
Sel: mer ou les mines

Partagez cela sur votre facebook pour montrer votre respect pour les agriculteurs dans le monde entier.

Geef een reactie