BAUMA 2019

In 1954 ging op 20.000 vierkante meter de eerste BAUMA beurs door in München. Nu zoveel edities later is de beurs een 6-daag, 605.000 vierkante meter groot evenement met 3.423 exposanten.

NL
FR

In 1954 ging op 20.000 vierkante meter de eerste BAUMA beurs door in München. Nu zoveel edities later is de beurs een 6-daag, 605.000 vierkante meter groot evenement met 3.423 exposanten.

VENIERI

Venieri is met zowel een indoor als outdoor stand aanwezig op de BAUMA beurs. Op de binnenstand (B5 249) staan 9 machines in diverse configuraties opgesteld. De VF1.63TL & VF8.63TL, knikladers met telescoopmast, de VF4.63H geconfigureerd voor afvalverwerking en andere wielladers vullen de indoor VENIERI stand. 

Op de stand buiten (FN 926/5) zullen de VF1.63C als sneeuwruimer en de VF8.23F als machine voor wegenwerken voorgesteld worden.

Maurizio Massuco werd aangesteld als Export Manager voor de regio Benelux en is een bijkomende garantie dat de goede service waar wij als invoerder nu al op kunnen rekenen, ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

MERLO

MERLO presenteert het nieuw gamma PANORAMIC en ROTO op buitenstand 1108/3. 

Het PANORAMIC assortiment is volledig opnieuw ontworpen en modulair geproduceerd en biedt nu machines met een hefvermogen van 3,5-5 t en een hefhoogte van 11-18 m. Twee voorste steunen zorgen voor stabiliteit. Alle modellen zijn geschikt voor gebruik met hoogwerkplatformen.

Het meest opvallende kenmerk van de nieuwe is de ruime, ergonomische cabine, die verkrijgbaar is in twee uitrustingsniveaus. Deze is ROPS / FOPS Level II gecertificeerd. Bovendien staat deze op Silentblocks waardoor de trillingsoverdracht naar de bestuurder vermindert. 

Een dynamische belastingsregeling MCDC toont de operator in de Plus-modellen op een display essentiële laad- en machineparameters. De LIGHT versie werkt met een indicatorlicht op de voorste cabinestijl. De functies voor zijwaartse verplaatsing (SIDE SHIFT) en chassisnivellering, twee kenmerken van de Panoramics, zijn nog steeds standaard.

Het nieuwe ROTO gamma krijgt de modulaire PREMIUM comfort cabine. De meeste modellen van de groep zijn verkrijgbaar met een kantelbare cabine (20°). Op de bauma kunnen bezoekers van de cabinesimulator van Merlo persoonlijk het nieuwe cabineconcept en de mogelijkheden testen.

Alle nieuwe ROTO modellen krijgen ook nieuwe joysticks. In plaats van een dodemansknop worden de functies nu geactiveerd via een aanraaksensor. De standaard is de capacitieve 5×1-joystick. Hij pakt de ergonomie van een pc-muis en bevindt zich in de armsteun. Afhankelijk van het model is de werking volledig elektronisch of elektro-proportioneel en mechanisch. Optioneel is er een nieuwe verticale, capacitieve joystick.

De P27.6 en P30.10 zullen worden vertegenwoordigd in de MERLO COMPACT SERIE van rond de 2 meter hoogte. Beide kunnen worden uitgerust met hoogwerkplatformen. De 2.7t / 6m-eenheid is de kleinste verreiker van Merlo. Hij is 1.95 meter hoog en 1.84 meter breed.

De 3t / 10m Merlo heeft twee voorste stempels. Het ondersteunt de maximale belasting van 3 t ondersteund tot een hoogte van 10 m. Hij neemt weinig ruimte in voor zijn missies. Het meet 2,10 m breed, 2,12 m hoog (2,02 m in de L-versie met een laaghangende cabine). Zelfs de compacts hebben de nieuwe comfortcabine van Merlos met een breedte van 1.010 mm.

En 1954, la première exposition BAUMA s’est déroulée à Munich sur 20 000 mètres carrés. Maintenant de nombreuses éditions plus tard, le salon est un événement de 6 jours sur 605 000 mètres carrés avec 3 423 exposants.

VENIERI

Venieri est présent au salon BAUMA avec un stand intérieur (B5 249) et extérieur. 9 machines sont visibles dans diverses configurations sur le stand intérieur (B5 249). Les chargeuses articulées avec mât télescopique VF1.63TL et VF8.63TL et la VF4.63H configurée pour le traitement des déchets et d’autres chargeuses articulées remplissent le stand.

Sur le stand extérieur (FN 926/5) Venieri montrera VF1.63C (souffleuse à neige) et le VF8.23F (entretien routière)

Maurizio Massuco a été nommé Export Manager pour le Benelux et est une garantie supplémentaire que le bon service sur lequel nous pouvons déjà compter en tant qu’importateur continuera d’être garanti à l’avenir.

MERLO

MERLO présentera sa nouvelle gamme PANORAMIC et ROTO sur son stand extérieur 1108/3.

La gamme PANORAMIC a été entièrement repensée et fabriquée de façon modulaire et propose des machines d’une capacité de levage de 3,5 à 5 t et d’une hauteur de levage de 11 à 18 m, deux supports avant garantissant la stabilité. Tous les modèles sont compatibles avec les nacelles et sont équipées avec la cabine la plus spacieuse et la plus ergonomique . Certifié ROPS / FOPS niveau II. De plus, il repose sur des Silentblocks, ce qui réduit la transmission de vibrations au conducteur.

Un contrôle de charge dynamique MCDC indique à l’opérateur, dans les modèles Plus, les paramètres essentiels du chargement et de la machine. La version LIGHT fonctionne avec un témoin lumineux sur le style de la cabine avant. Les fonctions de déplacement latéral (SIDE SHIFT) et de mise à niveau du châssis, deux caractéristiques des panoramiques, sont toujours de série.

La nouvelle gamme ROTO bénéficie de la cabine de confort modulaire PREMIUM. La plupart des modèles  sont disponibles avec la cabine inclinable (20 °). Sur le bauma, les visiteurs du simulateur de stand Merlo peuvent tester personnellement le nouveau concept de cabine et ses possibilités.

Tous les nouveaux modèles ROTO reçoivent également les nouvelles manettes de jeu. Au lieu d’un bouton, les fonctions sont maintenant activées via un capteur tactile. La norme est le joystick capacitif 5×1. Il saisit l’ergonomie d’une souris PC et se trouve sur l’accoudoir. Selon le modèle, le fonctionnement est complètement électronique ou électro-proportionnel et mécanique. En option, il existe un nouveau joystick vertical capacitif.

Les P27.6 et P30.10 seront représentés dans la série MERLO COMPACT d’une hauteur d’environ 2 mètres. Les deux peuvent être équipés de plates-formes aériennes. L’unité de 2,7 t / 6 m est le plus petit télescopique de Merlo.

Il mesure 1,95 m de haut et 1,84 m de large.Le Merlo de 3t / 10m dispose de deux stabilisateurs avant. Il supporte la charge maximale de 3 t supportée jusqu’à une hauteur de 10 m et prend peu de place pour ses missions. Il mesure 2,10 m de large et 2,12 m de haut (2,02 m en version L avec cabine basse). Même les compacts ont la nouvelle cabine confort de Merlos d’une largeur de 1,010 mm.

Geef een reactie