Venieri VF5.63: J.H. VAN ELFEREN

Van Elferen Groenvoorziening en Grondverzet  heeft vanmorgen zijn nieuwe Venieri 5.63C in ontvangst genomen. Dit is zijn 2e Venieri wiellader.
De 4.63F werd in 2005 aangeschaft en heeft 14 jaar hard gewerkt.

Van Elferen Groenvoorziening en Grondverzet ont reçu ce matin leur nouvelle Venieri 5.63C. C’est sa 2e chargeuse sur pneus Venieri. Le 4.63F a été acheté en 2005 et a travaillé chez eux depuis 14 ans.

NL
FR

Ondanks zijn inzet ziet de machine er onberispelijk uit. Jan van Elferen en zijn zoon zijn Venieri fans geworden doordat zij de enorme capaciteit en probleemloze techniek hebben mogen ervaren.

Het was voor Van Elferen junior dan een dag met gemengde gevoelens. Enerzijds erg blij met de nieuwe Venieri, maar anderzijds ook met pijn in het hart afscheid nemen van de 4.63F.

Van Elferen Groenvoorziening en Gronverzet is gesitueerd in het buitengebied van Arnhem dicht bij de dijk langs de Ijssel.

In onze eigen werkplaats te Lendelede installeerden we op vraag van de klant een extra ondersteunende technologie. 360° zicht rondom helpt bestuurders bij het manoeuvreren. De bestuurder krijgt op een monitor een zicht van bovenaf te zien van zijn machine en omgeving. Zo kan de bestuurder steeds in alle veiligheid keren, lossen, laden, rijden,… 

TECHNISCH
De monitor haalt zijn data uit 4 aangesloten camera’s. Het beeld wordt samengevoegd tot 1 totaalbeeld op de hoge resolutie kleurenmonitor in de cabine. Dit kan enkel na een correcte calibratie van alle camera’s.

PRAKTISCH

  • Obstakels kunnen eenvoudig vermeden worden
  • Geen dode hoek, altijd en overal zicht
  • Beveiliging rondom camera vermijdt schade

De montage is steeds op maat van de machine waarop het 360
graden view gewenst is. Bij DE LILLE NV is montage van een enkel- of meervoudig
camerasysteem een gekende procedure. Installatie en kalibratie worden in de
eigen werkplaats uitgevoerd. 

Malgré ses années, la machine semble parfaite. Jan van Elferen et son fils sont devenus des fans de Venieri parce qu’ils ont eu 14 années avec une machine avec une capacité énorme et une technologie sans problèmes. 

Ce fut une journée avec des sentiments mitigés pour Van Elferen junior. D’une part il est très heureux avec le nouveau Venieri, mais d’autre part il faut dire au revoir à sa VENIERI 4.63F.

Van Elferen Groenvoorziening en Gronverzet sont situés dans
la banlieue d’Arnhem, près de la digue de l’IJssel.

Dans notre propre atelier à Lendelede, nous avons installé une technologie de support vidéo supplémentaire à la demande du client. La visibilité à 360° aide les conducteurs à manœuvrer. Le conducteur peut voir sur un écran dans la cabine une vue d’en haut de sa machine et l’environnement. De cette façon, le conducteur peut toujours faire demi-tour, décharger, charger, conduire, … en toute sécurité.

TECHNISCH
L’écran haute qualité récupère ses données de 4 caméras connectées. L’image est fusionnée en une image totale sur le moniteur couleur haute résolution dans la cabine. Cela n’est possible qu’après une calibration correct de toutes les caméras.

PRATIQUE

  • Les obstacles peuvent facilement être évités
  • Pas d’angle mort, toujours et partout à la vue
  • La sécurité autour de la caméra évite les dommages

L’assemblage est toujours adapté à la machine sur laquelle la vue à 360 degrés est souhaitée. Chez DE LILLE NV, l’assemblage d’un système à une ou plusieurs caméras est une procédure bien connue. L’installation et le calibrage sont effectués dans notre atelier.

Geef een reactie