MERLO – GAMMA / GAMME 2019

| NL
| FR |

Na INTERMAT in 2018 toont Merlo opnieuw alle nieuwe modellen op de SIMA (Parijs) en BAUMA beurs (Duitsland). Merlo’s nieuwe Panoramic en Roto-concepten voor de bouw, verhuur en gemeentes.

De eerste modellen voor de bouw werden ongeveer drie decennia geleden gemaakt. Ondertussen investeerde Merlo hard in de productie. De huidige modellen produceert men volgens een modulair concept. Tegelijkertijd stegen de toepassingsmogelijkheden dankzij steeds beter op de markt aansluitende accessoires en continue betere prestaties op vlak van hefvermogen en hefhoogte. De grootste Merlo Roto brengt mens & materiaal in alle veiligheid 35 meter omhoog.

De Noord-Italiaanse fabrikant Merlo S.p.A. produceert nu als zijn bekroonde en omvangrijke modellen voor de landbouw volgens een modulair ontwerp. Uitgerust met een comfortabele cabine, brandstofbesparende technologie en nog slimmere veiligheidssystemen. 

U ontvangt de modulaire comfortcabine, bestuurderondersteuning en brandstofbesparende technologieën, evenals nog slimmere veiligheidssystemen.

In de PANORAMIC serie met stabilisatoren voegt Merlo nog sideshift en chassisnivellering toe aan de machine.

In 1987 introduceerde Merlo de eerste Panoramic XS. Een hydrostatisch aangedreven verreiker met een zijdelings gemonteerde motorHet hydrostatisch aangedreven telescopische rij had een zijdelings gemonteerde motor. Met dit ontwerp stelde Merlo de norm voor de verreikermarkt.

Tegenwoordig vindt men op veel bouwplaatsen een Merlo Panoramic. 

De modulaire reeks heeft nu een hefcapaciteit van 3,5 tot 5 ton en brengt de last (materiaal of hoogwerkplatform) met gemak van 11 tot 18 meter hoog. De gekende stabilisatoren vooraan zorgen voor de nodige stabiliteit.

Het meest opvallende kenmerk van de nieuwe PANORAMIC reeks is de ruime, ergonomische en met 10% glazen gebied verlengde cabine, die verkrijgbaar is in twee uitrustingsniveaus. Ze is ROPS / FOPS Level II gecertificeerd. Bovendien staat de cabine op silent blocs op waardoor de trillingsoverdracht naar de bestuurder minder is.

De dynamische lastcontrole MCDC toont de operator in de volledige versie van de Plus-modellen op een display de essentiële laad- en machineparameters. De ‘light versie werkt met een waarschuwingslicht in de cabine. De functies zijwaartse verplaatsing (SIDE SHIFT) en chassisnivellering (hier op oud model machine), twee kenmerken van de Panoramics, zijn nog steeds standaard.

De moderne 4-cilindermotoren bieden 75 of 102 pk, afhankelijk van het model. De Eco-Power-Drive (EPD), bekend van de landbouw- en heavy-duty-serie, maakt nu ook deel uit van de Plus-Panoramics. Aldus kan het motortoerental onafhankelijk van de rijsnelheid worden geregeld. Het EPD-systeem zorgt voor brandstofbesparing en vermindert het geluid tijdens gebruik

Wereldwijd ziet men de P35.11 TT al erg populair worden bij klanten. De Merlo P35.11TT heeft een hefcapaciteit van 3,5 t en maakt opslag van bulkmateriaal tot 11 m mogelijk zonder op steunen te hoeven staan. Op stempels heft men 2,5 ton tot de maximale hoogte van de telescopische arm. Ondanks de krachtige gegevens blijft de P35.11TT compact en wendbaar. 2.465 mm hoog, 2.290 mm breed en 5.055 mm lang.

De sterkste Merlo is de P120.10 HM.

Roto – de nieuwe roterende telescopische vorkheftruck

Het vernieuwde gamma roterende verreikers zal modulair gebouwd worden te Cuneo (Noord-Italië). Alle nieuwe ROTO roterende Merlo verreikers krijgen de modulaire premium comfortcabine. De meeste modellen van de groep zijn verkrijgbaar met een kantelbare cabine (tot 20°).

Op de bauma kunnen bezoekers dankzij de cabinesimulator van Merlo persoonlijk het nieuwe cabineconcept en de mogelijkheden testen. Het nieuwe ROTO gamma is uitgerust met een nieuw joystick. Grootste wijziging is het vervangen van de dodemansknop door een aanraaksensor. De zogeheten capacitieve joystick bevindt zich op de armsteun. Alle rotors krijgen ook nieuwe joysticks

In plaats van een dodemansknop worden de functies nu geactiveerd via een aanraaksensor. De standaard is de capacitieve 5×1-joystick. Hij pakt de ergonomie van een pc-muis op en bevindt zich in de armsteun. Afhankelijk van het model is de werking volledig elektronisch of elektro-proportioneel en mechanisch. Optioneel is er een nieuwe verticale, capacitieve joystick.

Merlo’s nieuwe roterende verreikers ontvangen ook de ASCS, het adaptieve stabiliteitscontrolesysteem. Het toont de snelheid van de bewegingen, het werkgebied van de telescopische arm en andere informatie op het display. Veel berekeningen worden in realtime op de achtergrond uitgevoerd. De functie activeert automatisch als de operator de lading oppakt. Het scherm laat hem precies zien welke bewegingen hij in zijn huidige situatie met de machine kan uitvoeren.

De vier modellen met een maximale hefhoogte van minder dan 20 m heffen 4 ton en bereiken respectievelijk 16 en 18 m. De rotatie van de bovenwagen bedraagt 415°. De basisvarianten werken met een 4-cilindermotor en 75 pk, de S-modellen bieden 115 pk. Bovendien hebben de S-versies een ingebouwde hydropneumatische compensatie, die helpt bij het wegwerken van oneffenheden in de weg. De vier steunen kunnen volledig onafhankelijk worden bediend.

De tweede serie roterende verreikers van meer dan 20 m staat voor tien machines met een hefvermogen van 5 tot 7 ton en een hefhoogte van 21 tot 35 m. De stabilisatoren kunnen individueel worden uitgelijnd. Hun vermogen bedraagt 75 of 170 pk. Er zijn modellen met 600° en een continue roterende bovenwagen (PLUS-versie). De afkorting “S” in de naam staat voor het ingebouwde hydropneumatische nivelleersysteem.

Merlos Compact voor de bouwplaats
De P27.6 en P30.10 zijn geschikt voor gebruik met werkplatformen. De 2.7t / 6m-eenheid is de kleinste verreiker van Merlo. Hij is 1.95 meter hoog en 1.84 meter breed.

De Merlo P30.10 heft dankzij de voorste 2 stabilisatoren 3 ton tot 10 meter hoog. Dankzij het afstempelen binnen de breedte van de machine neemt deze weinig plaats in op de werf. 2,10 m breed, 2,12 m hoog (2,02 m in de L-versie met een laaghangende cabine). En zelf deze Merlo compacts hebben de nieuwe comfortcabine van Merlo met een breedte van 1.010 mm.

Après INTERMAT en 2018, Merlo présentera tous ses nouveaux modèles lors des salons SIMA (Paris) et BAUMA (Allemagne). Les nouveaux concepts Panoramic et Roto de Merlo pour la construction, la location et les municipalités.

Les premiers modèles pour la construction ont été fabriqués il y a environ trois décennies. Dans l’intervalle, Merlo a beaucoup investi dans la production. Les modèles actuels sont fabriqués selon un concept modulaire. Dans le même temps, les possibilités d’application ont augmenté grâce à des accessoires de plus en plus perfectionnés et à de meilleures performances en termes de capacité de levage et de hauteur de levage. Le plus grand Merlo Roto permet aux personnes et aux équipements de se déplacer en toute sécurité à 35 mètres de hauteur. 

Le fabricant du nord de l’Italie, Merlo S.p.A. produit maintenant des modèles primés et complets pour l’agriculture selon une conception modulaire.

Equipés d’une cabine confortable, d’une technologie d’économie de carburant et de systèmes de sécurité encore plus intelligents. 

Dans la série PANORAMIC avec stabilisateurs, Merlo ajoute un décalage latéral et une mise à niveau du châssis à la machine.

En 1987, Merlo a présenté le premier Panoramic XS. Chariot télescopique à entraînement hydrostatique avec moteur monté latéralement. La gamme télescopique à entraînement hydrostatique avait un moteur monté latéralement. Avec cette conception, Merlo établit la norme pour le marché des chargeurs télescopiques. De nos jours, vous pouvez trouver un Merlo Panoramic sur de nombreux chantiers de construction.

La gamme modulaire a maintenant une capacité de levage de 3,5 à 5 tonnes et soulève facilement la charge (plate-forme ou plate-forme) de 11 à 18 mètres. Les stabilisateurs connus à l’avant fournissent la stabilité nécessaire.

La caractéristique la plus frappante de la nouvelle gamme PANORAMIC est la cabine allongée, spacieuse, ergonomique et offrant une surface vitrée à 10%, disponible en deux niveaux de finition. Elle est certifiée ROPS / FOPS niveau II. De plus, la cabine est équipée de silentblocs, ce qui réduit la transmission de vibrations au conducteur.

Le contrôleur de charge dynamique MCDC affiche sur un écran les paramètres essentiels de chargement et de machine dans la version complète des modèles Plus. La version ‘light’ fonctionne avec un voyant dans la cabine. Les fonctions de déplacement latéral et de mise à niveau, deux caractéristiques des panoramiques, sont toujours standard.

De moderne 4-cilindermotoren bieden 75 of 102 pk, afhankelijk van het model. De Eco-Power-Drive (EPD), bekend van de landbouw- en heavy-duty-serie, maakt nu ook deel uit van de Plus-Panoramics. Aldus kan het motortoerental onafhankelijk van de rijsnelheid worden geregeld. Het EPD-systeem zorgt voor brandstofbesparing en vermindert het geluid tijdens gebruik

Les moteurs 4 cylindres modernes offrent 75 ou 102 CV, selon les modèles. L’Eco-Power-Drive (EPD), connu dans les séries agricoles et Heavy-duty, fait désormais également partie du Panoramic Plus. Ainsi, le régime moteur peut être réglé indépendamment de la vitesse d’avancement. Le système EPD économise du carburant et réduit le bruit pendant l’utilisation

Dans le monde entier, le P35.11 TT devient déjà très populaire auprès des clients. Le Merlo P35.11TT a une capacité de levage de 3,5 tonnes et permet le stockage de matériaux en vrac jusqu’à 11 m sans devoir se tenir debout sur des supports. Sur les stabilisateurs, on lève 2,5 tonnes à la hauteur maximale du bras télescopique. Malgré les données puissantes, le P35.11TT reste compact et agile. 2,465 mm de haut, 2,290 mm de large et 5,055 mm de long.

Le Merlo le plus fort est le P120.10 HM.

Roto – le nouveau chariot élévateur télescopique rotatif

La nouvelle gamme de chariots télescopiques rotatifs sera construite de manière modulaire à Cuneo (Italie du Nord).

Tous les nouveaux chariots télescopiques Merlo rotatifs ROTO reçoivent la cabine de confort modulaire haut de gamme. La plupart des modèles du groupe sont disponibles avec une cabine inclinable (jusqu’à 20 °).

 

A la foire Bauma, les visiteurs peuvent tester personnellement le nouveau concept de cabine et les possibilités offertes par le simulateur de stand Merlo. La nouvelle gamme ROTO est équipée d’un nouveau joystick. 

Le plus gros changement est le remplacement du commutateur de l’homme mort par un capteur tactile. Le joystick capacitif est situé sur l’accoudoir. Tous les rotors reçoivent également des nouveaux joysticks. Au lieu d’un bouton homme mort, les fonctions sont maintenant activées via un capteur tactile. La norme est le joystick capacitif 5×1. Il prend l’ergonomie d’une souris PC et est dans l’accoudoir. Selon le modèle, le fonctionnement est complètement électronique ou électro-proportionnel et mécanique. En option, il existe un nouveau joystick vertical capacitif.

Les nouveaux ROTO de Merlo reçoivent également le système ASCS, le système de contrôle de stabilité adaptatif. Il affiche la vitesse des mouvements, la zone de travail du bras télescopique et d’autres informations à l’écran. De nombreux calculs sont effectués en arrière-plan en temps réel. La fonction s’active automatiquement lorsque l’opérateur prend la charge. L’écran lui montre exactement les mouvements qu’il peut effectuer avec la machine dans sa situation actuelle.

Les quatre modèles avec une hauteur de levage maximale inférieure à 20 m permettent de lever 4 tonnes et d’atteindre 16 et 18 m respectivement. La rotation de la superstructure est de 415 °. Les variantes de base fonctionnent avec un moteur 4 cylindres et 75 ch, les modèles S offrent 115 ch. De plus, les versions S ont une compensation hydropneumatique intégrée, ce qui aide à éliminer les imperfections de la route. Les quatre supports peuvent être utilisés de manière totalement indépendante.

La deuxième série de chariots télescopiques rotatifs de plus de 20 m correspond à dix machines d’une capacité de levage de 5 à 7 tonnes et d’une hauteur de levage de 21 à 35 m, les stabilisateurs pouvant être alignés individuellement. Leur puissance est de 75 ou 170 ch. Il existe des modèles à 600 ° et une superstructure à rotation continue (version PLUS). L’abréviation “S” dans le nom représente le système de nivellement hydropneumatique intégré.

Merlo Compact pour le chantier

Les modèles P27.6 et P30.10 conviennent aux plates-formes de travail. L’unité de 2,7 t / 6 m est le plus petit télescopique de Merlo. Il mesure 1,95 mètres de haut et 1,84 mètre de large.

Le Merlo P30.10 a une hauteur de 3 tonnes à 10 mètres grâce aux 2 stabilisateurs avant. Grâce au marquage dans la largeur de la machine, elle prend peu de place sur le chantier. 2,10 m de large, 2,12 m de haut (2,02 m dans la version L avec cabine basse). Et même ces compacts Merlo ont la nouvelle cabine confort de Merls d’une largeur de 1,010 mm.

 

Geef een reactie