Stad Tielt gaat voor Merlo P30.10 / La ville de Tielt choisit le Merlo P30.10

Tielt, de West-Vlaamse provinciestad met als slogan “Stad op de hoogte” kan met hun nieuwe Merlo P30.10 deze slogan iedere dag opnieuw waarmaken. 

P30.10

Op 16 oktober mochten wij de sleutel overhandigen van deze nieuwkomer die lasten tot 3 ton verplaatst en tot 10 meter hoog reikt.

2018-10_DELILLE_P30.10_STADTIELT_04.JPG

In praktijk zal deze Merlo paletten laden en lossen, zand en ander los bouwmateriaal verplaatsen en de talrijke bloembakken helpen onderhouden. Ook het snoeiafval zal met de P30.10 verwerkt worden. Dit wordt mogelijk dankzij enkele accessoires (palletvorken, schepbak en werkkooi voor 2 personen).

Om de P30.10 in alle veiligheid te kunnen gebruiken, krijgen 12 mensen van de technische dienst van de Stad Tielt een specifieke opleiding. Hierdoor zal de P30.10 ook altijd optimaal ingezet worden.

2018-10_DELILLE_P30.10_STADTIELT_06.JPG

Wij wensen de technische dienst van de stad Tielt veel plezier met deze nieuwe Merlo verreiker!


 La ville de Tielt (Flandre occidentale) a opté pour un nouveau Merlo P30.10 

P30.10

Le 16 Octobre on a remis le clé de cette belle Merlo P30.10 au service technique de la ville de Tielt. La machine Merlo déplace des charges allant jusqu’à 3 tonnes et atteint jusqu’à 10 mètres de haut.

2018-10_DELILLE_P30.10_STADTIELT_04.JPG

Ce Merlo P30.10 chargera et déchargera des palettes, déplacera du sable et d’autres matériaux de construction en vrac et contribuera à l’entretien des nombreuses jardinieres de Tielt. Les déchets d’élagage seront également traités avec le P30.10. Cela est possible grâce à quelques accessoires (fourches,  godet et nacelle pour 2 personnes).

Pour pouvoir utiliser le P30.10 en toute sécurité, 12 personnes du service technique de la ville de Tielt reçoivent une formation spécifique. En conséquence, le Merlo P30.10 sera toujours utilisé de manière optimale.

2018-10_DELILLE_P30.10_STADTIELT_06.JPG

Nous souhaitons beaucoup de plaisir au service technique de la ville de Tielt avec ce nouveau chariot télescopique Merlo!

Geef een reactie