ISO9001:2015 en COP gecertifieerd / ISO9001:2015 et certification COP

cropped-delille_logo_cmyk1.png

Reeds sedert juli is de firma De Lille NV ISO9001:2015 gecertifieerd. Gelijktijdig haalden we het COP certificaat (Conformiteit van Productie) binnen voor de maximumperiode van 2 jaar. 

De certificaten werden toegekend door Kiwa.

De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement en bevat enkele van de bekendste ISO-normen. De standaarden bieden richtlijnen en hulpmiddelen voor bedrijven en organisaties die ervoor willen zorgen dat hun producten en services consistent aan de eisen van de klant voldoen en dat de kwaliteit consequent wordt verbeterd.

 


La société De Lille NV est certifiée ISO9001: 2015 depuis juillet. Dans le même temps, nous avons reçu le certificat COP (Conformity of Production) pour la période maximale de 2 ans.

Les certificats ont été attribués par Kiwa.

Le ISO 9000 traite de divers aspects de la gestion de qualité et contient certaines des normes les plus connues d’ISO. Les normes fournissent des conseils et des outils aux entreprises et aux organisations qui souhaitent s’assurer que leurs produits et services répondent systématiquement aux exigences des clients et que la qualité est constamment améliorée.

 

Geef een reactie