Opleiding bij De Lille NV / Formation chez De Lille NV

Om het eigen distributienetwerk en personeel up-to-date te houden, organiseert De Lille NV op regelmatige basis opleidingen. Zo zorgen we er samen voor dat bij eindklanten geen kostbare tijd verloren gaat. De probleemdiagnose, analyse en de uiteindelijke oplossing/herstelling nemen bij correct getraind personeel immers minder tijd in beslag.

OP VERPLAATSING
Bij grote wijzigingen gaat het De Lille NV personeel op verplaatsing een intensieve producttraining volgen in de hoofdzetel van de fabrikant. De kennis zetten ze over op het distributienetwerk.

2018-01_TRAINING_VENIERI-HQ

Op 6 maart ontvingen we in onze kantoren meneer Mauro Bignardi, after sales manager bij Venieri om aan 6 eigen personeelsleden een doorgedreven producttraining te geven.

2019-04_CERTIFICAAT-BIGNARDI

Op 15 maart mochten we de mensen van SMB GENDEREN BV en Verschoor Handel&Techniek BV verwelkomen voor een door ons gegeven MERLO opleiding.

2018-03 LMB TRAINING

Ondertussen wordt ook het eigen personeel op vlak van EHBO bijgeschoold. Eerder werd geïnvesteerd in een AED (automatische externe defibrilator).
Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen is al het personeel op de hoogte van alle geldende veiligheidsmaatregelen.

EHBO

U ziet dat bij De Lille NV grondig geinvesteerd wordt in opleiding van zowel het eigen personeel als het distributienetwerk!


Afin de garder son propre réseau de distribution et son personnel à jour, De Lille NV organise régulièrement des formations. De cette façon, ensemble, nous veillons à ne pas perdre de temps chez les clients. Le diagnostic du problème, l’analyse et la solution / réparation finale prennent moins de temps avec du personnel correctement formé.

EN DEPLACEMENT
En cas de modifications importantes, le personnel de De Lille NV va suivre une formation intensive sur les produits au siège social du fabricant en Italie. Ensuite, ils transfèrent leurs connaissances au réseau de distribution.

2018-01_TRAINING_VENIERI-HQ

Le 6 mars, nous avons reçu dans nos bureaux M. Mauro Bignardi, responsable après-vente chez Venieri, qui a donné à 6 membres de notre personnel une formation intensive sur les produits.

2019-04_CERTIFICAAT-BIGNARDI

Le 15 mars, nous avons accueilli les gens de SMB GENDEREN BV et Verschoor Handel & Techniek BV pour une formation MERLO donnée par nos soins.

2018-03 LMB TRAINING

Notre personnel est également formé dans le domaine des premiers secours. Auparavant, les investissements étaient effectués dans un DAE (défibrillateur externe automatique). Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, tout le personnel est au courant de toutes les mesures de sécurité applicables.

EHBO

 

Geef een reactie