Complete Merlo Roto 40.30MCSS voor Bosch Hengelo / Merlo Roto 40.30MCSS complet pour Bosch Hengelo

2018-02-16 BOSCH HENGELO_1Verreikercentrum Midden Nederland leverde een nieuwe Merlo Roto 40.30MCSS aan Bosch Hengelo. Bosch koos voor de roterende Merlo met 30 meter mast.

De Merlo Roto is uitgevoerd met FEM vorkenbord , gegalvaniseerde telejib en een jib met 2-tons lier. Ook is voorzien in een uitklapbare asbestwerkkooi, radiograaf, hydraulisch aggregaat en diverse werklampen en kisten.

Asbestverwijdering

De machine is ook uitgevoerd met overdrukunit. Samen met de asbestwerkkooi en de optie bedienen uit de cabine wordt zo aan alle voorwaarden voor asbestverwijdering voldaan.

2018-02-16 BOSCH HENGELO_6

Voor machinist Guus Hiddink is dit niet zijn eerste Merlo. Hij is erg blij met zijn nieuwe machine. Met name het comfort, de prestaties , het bediengemak en het aggregaat zijn grote plussen voor hem.

2018-02-16 BOSCH HENGELO_7

Flinke brandstofbesparing

De machine is standaard uitgevoerd met hydrostatische aandrijving met EPD (Eco Power Drive). Die verbindt de motor rechtstreeks met de transmissie en regelt bij optrekken en afremmen automatisch het toerental. Dit systeem zorgt voor een aanzienlijke brandstofbesparing, zegt Verreikercentrum Midden Nederland.

Het hydraulische systeem met Load-Sensing en Flow-Sharing technologie levert een opbrengst van 124 l/min. De hydropneumatische vering (EAS) geeft optimaal comfort bij het rijden.

Bosch is een dienstverlener in de breedste zijn van het woord. Er worden allerlei diensten verleend in de landbouw, bouw, groen, wegenbouw/grondverzet, sloopwerk, evenementen, calamiteiten& transport en hijswerkzaamheden.

bron: http://www.bouwmachines.nl/branche/nieuws/2018/02/complete-merlo-roto-40-30mcss-voor-bosch-hengelo-10139712


2018-02-16 BOSCH HENGELO_1Verreikercentrum Midden Nederland a livré un nouveau  Merlo Roto 40.30MCSS à Bosch Hengelo. Bosch a opté pour un Merlo rotatif avec une flèche de 30 mètres.

Le Merlo Roto est équipé d’un tablier à fourches FEM, d’un potence galvanisée et d’un treuil de 2 tonnes. Une plateforme de travail dépliable, une radiocommande, un groupe hydraulique et divers feux de travail et caisses sont également fournis.

Enlèvement de l’amiante

La machine est également équipée d’une unité de surpression. Avec la nacelle de désamiantage et l’option de la commande depuis la cabine, toutes les conditions pour le désamiantage sont remplies.

Pour l’opérateur Guus Hiddink, ce n’est pas son premier Merlo. Il est très content de sa nouvelle machine. Le confort, la performance, la facilité d’utilisation et les agrégats en particulier sont de grands atouts pour lui.

Grande économie de carburant

La machine est équipée en standard d’un entraînement hydrostatique avec EPD (Eco Power Drive). Il relie le moteur directement à la transmission et régule automatiquement la vitesse lors de l’accélération et du freinage. Ce système garantit des économies de carburant considérables.

Le système hydraulique avec technologie Load-Sensing et Flow-Sharing offre un rendement de 124 l / min. La suspension hydropneumatique (EAS) offre un confort optimal lors de la conduite.

Bosch est un fournisseur de services dans le sens le plus large du terme. Toutes sortes de services sont fournis dans l’agriculture, la construction, l’écologie, la construction de routes / terrassement, les travaux de démolition, les événements, les calamités et les activités de transport et de levage.

source: http://www.bouwmachines.nl/branche/nieuws/2018/02/complete-merlo-roto-40-30mcss-voor-bosch-hengelo-10139712

Geef een reactie