Merlo is en blijft marktleider in België – Merlo est toujours le leader du marché en Belgique

2016 was een superjaar voor Merlo! Het bedrijfsresultaat steeg met maar liefst 7.4%.
Frankrijk blijft in de EU de grootste afzetmarkt voor Merlo maar ook in België, Duitsland, Finland, Italië en Zweden staat Merlo aan kop!
Merlo is ondertussen in meer dan 60 landen aanwezig met in totaal meer dan 600 dealers.
Het bedrijft blijft veel belang hechten aan innovatie en optimalisatie van het gamma en investeert dan ook 8% van de omzet in research en development.
Merlo Italië en De Lille nv, exclusief invoerder van Merlo verreikers voor de Benelux, werken al sinds 1986 samen.
Niets hiervan zou mogelijk zijn door het harde werk en de inzet van de distributeurs in het De Lille netwerk!
Meer hierover in de press release hieronder!

<hr>

2016 était une année réussite pour Merlo! Le résultat d’exploitation s’est augmenté de pas moins de 7,4%. La France continue comme le marché d’exportation le plus grand dans l’Union Européen mais Merlo est également leader dans la Belgique, l’Allemagne,la Finlande, l’Italie et la Suède!
Merlo est présent en plus de 60 pays avec un réseau de pas moins de 600 distributeurs.
Merlo confirme l’importance de l’innovation et l’optimalisation de la gamme et continue à investir 8% de son chiffre d’affaire en ‘research and development’.
De Lille, importateur exclusif de téléscopiques Merlo pour le Benelux et Merlo ont fêté leurs coopération depuis 30 ans en 2016.
Tout cela serait impossible sans la dévouement et le travail dur des distributeurs dans le réseau De Lille.
Vous trouverez plus d’info dans le communiqué de presse affiché ci-dessous!

MERLO MARKTLEIDER IN BELGIE

Geef een reactie