Merlo Turbofarmer nu standaard met Deutz Tier 4 Final motor – Merlo Turbofarmer dorénavant de série avec moteur Deutz Tier 4 Final

Het volledige Merlo  Turbofarmer gamma, zowel de versies met 75pk als de versies met 140pk krijgen nu standaard de Tier 4 final motor van Deutz. Deze machines voldoen met andere woorden aan de strengste mileuvereisten.

Deze motoren zijn hiervoor uitgerust met een Diesel Oxidatie Katalysator (DOC) die de milieubelastende stoffen onschadelijk maakt. Deze DOC vraagt zeer weinig onderhoud  en heeft geen bewegende delen. Hierdoor zijn het gebruik en onderhoud ervan uiterst eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Het grote verschil met een partikel filter (PDF) is dat er bij dit systeem geen naverbranding of regeneratie nodig is. Er worden immers geen roetdeeltjes of andere partikels opgevangen. Een katalysator is immers niet hetzelfde als een roetfilter.

Merlo heeft de traditie van gebruiksvriendelijkheid doorgetrokken naar het onderhoud en reiniging van het emissiecontrolesysteem: het systeem moet één keer in de 500 gebruiksuren – samen met het standaard motor onderhoud – gereinigd worden. Deze intervallen worden aangegeven met een verklikker op het instrumentenpaneel.

Merlo is meer dan alleen maar groene machines, ze denken ‘groen’ met u mee!

Voor meer info: info@delille.be of http://www.delille.be

Toutes les Merlo Turbofarmer, les modèles de 75ch. comme les modèles de 140ch. seront dorénavant équippés du moteur Deutz Tier 4 final. Ces machines respecteront strictement les exigences environnementales les plus strictes.

Ces moteurs seront pourvus d’un Catalyseur Oxydation Diesel (DOC) qui neutralise les substances nuisible à l’environnement. Ce système DOC ne demande que très peu d’interventions d’entretien et n’a aucun de pièce mobile. Ceci fait que l’entretien et l’emploi sont très simples et faciles à exécuter.

La grande différence avec un filtre à particules est que ce système n’exige ni de postcombustion ni de régénération. Ce système ne capture aucun particule ou suie. Un catalyseur est bien autre chose qu’un filtre à particule.

Merlo a poursuivi cette facilité d’emploi à l’entretien et nettoyage de ce système d’émission : ce système ne doit être nettoyé qu’une seule fois tous les 500 heures. Cet intervalle correspond à celui de l’entretien standard du moteur. Un témoin au tableau de bord indique ces intervalles.

Merlo construit des machines vertes mais la marque vous aide à travailler de manière ‘verte’ !

Pour plus d’info: info@delille.be ou http://www.delille.be

Geef een reactie