DeLille ook in 2017 erkend als Recytyre inzamelpunt – DeLille reconnu comme collecteur homologué par Recytyre

De Lille nv, exclusief invoerder van Merlo verreikers en Cingo rupsdumpers/werktuigdragers voor de Benelux, zet in 2017 zijn voortrekkersrol op het vlak van milieubescherming en -behoud verder als lid van Recytyre. Het bedrijf helpt als erkend inzamelpunt van Recytyre mee aan de efficiënte, ecovriendelijke inzameling en verwerking van oude banden.


En 2017, De Lille nv, importateur exclusif de téléchargeurs Merlo et porte-outils/dumpers sur chenilles, continue son rôle de pionnier dans la protection et la conservation de l’environnement comme partenaire de Recytyre. En tant que partenaire de Recytyre, la société contribue à la collection, traitement et valorisation de pneu usés.

U vindt meer info op:
Plus d’info disponible sur:
http://www.recytyre.be

Geef een reactie